top of page
搜尋

有得揀,我哋都唔想全人手剁辣椒

好多朋友都問,點解一定要全人手剁辣椒?點解唔用攪拌機?

快好多喎!


原因係用攪拌機將辣椒絞碎期間會產生熱力,然後辣椒會好似慢煮嘅狀態變成半熟,辣椒同時會排出大量水份,令辣椒味道改變。為咗保持辣椒嘅最好狀態,唯有係用人手慢慢剁碎,但由於辣椒表皮其實好「un」,因此要花好多時間先能夠剁成我哋想要嘅大細。


全人手剁辣椒絕對唔係宣傳手法,係我哋無得揀!


題外話:我阿爸阿媽因為一定要全人手剁辣椒呢個話題而鬧咗好多次交。為咗對製作「手造蒜蓉辣椒醬」嘅堅持,我父母真係不適奉上佢哋嘅關係🤭


111 次查看0 則留言
bottom of page